top of page

Online Mentaliseren-Bevorderende Therapie

Wat is Mentaliseren?

Wanneer kan Online Mentaliserende Therapie helpen?

online mentaliserende bevorderende therapie: de weg naar herstel als in een woestijn vol ontdekkingen

Online mentaliseren bevorderende therapie is een vorm van online psychotherapie. Het algemene doel van online mentaliseren bevorderende therapie is het leren herkennen en begrijpen waarom u doet zoals u doet en voelt zoals u voelt. Ook is er veel aandacht voor de samenhang tussen uw eigen gevoelens en die van anderen. Doordat u zich beter leert verplaatsen in de gevoelens en emoties van andere mensen leert u anders te communiceren en wordt het vaak mogelijk stabielere en hechtere relaties met anderen op te bouwen.

 

 

Mentaliseren is het proberen te begrijpen van onszelf en anderen. En daarbij te bedenken dat iedereen handelt vanuit zijn of haar eigen ervaringen en ideeën. Het is stil staan bij onze eigen gevoelens, verlangens en gedachten. En nadenken over wat er in de ander omgaat. Mentaliseren helpt om onze gevoelens beter te kunnen plaatsen, grip op emoties te krijgen en te begrijpen waarom we op een bepaalde manier reageren. Ook helpt het om de ander beter te begrijpen en prettige, gezonde relaties op te bouwen. Iedereen mentaliseert, bewust of onbewust. Wanneer we angstig zijn of ons gespannen voelen, wordt het moeilijker om te mentaliseren.

 

 

Online mentaliseren bevorderende therapie is helpend voor mensen die moeite hebben hun emotionele reacties in bepaalde situaties te begrijpen, en regelmatig stemmingswisselingen ervaren. Online mentaliseren bevorderende therapie kan ook helpen bij mensen die het moeilijk vinden reacties van anderen te begrijpen, die vaak wantrouwend zijn en verwachten dat anderen misbruik van hun zullen maken.

Allereerst zorgt  mentaliseren bevorderende therapie ervoor dat u meer zicht krijgt op de situaties die een sterke emotionele reactie oproepen of waardoor uw stemming ineens omslaat. En waardoor u minder goed kunt nadenken over wat er gebeurt bij uzelf, de ander en in het contact. Zo leert u samen met uw therapeut uw problemen kennen en hoe die uw relaties met anderen beïnvloeden.

Terug naar home NL online psycholoog.

bottom of page