top of page

Online Psychotherapie bij Nostra Forza

Psychotherapie via internet is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische problemen. Gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener staan centraal. Het belangrijkste ingrediënt van psychotherapie is aandacht - respectvol meevoelen, meedenken, vragen stellen en feedback geven. Het tweede ingrediënt is de zelfreflectie van degene die in therapie is. Therapie is namelijk hard werken: het vergt zelfinzicht en moed om nare gevoelens te onderzoeken en u moet vaak illusies loslaten.

Psychotherapie online kan uitkomst bieden als het voor u praktisch gezien niet haalbaar is om naar een psychotherapeut toe te gaan. Of wanneer u bijvoorbeeld niet in Nederland woont, maar toch met een Nederlandse psychotherapeut wilt praten. Het is een behandelmethode waarbij het contact tussen de online psycholoog en cliënt verloopt via beeldbellen en email. Tijdens de online therapie zit u vertrouwd in uw eigen omgeving achter een scherm. U kunt dus een sessie plannen over de gehele wereld. Daarmee is psychotherapie online tevens ideaal voor expats. 

 

Soms zijn de hindernissen in werk, relatie, omgang met anderen of de eigen gevoelens te groot om ze zelf, of met hulp van de eigen omgeving, te overwinnen. Er kunnen dan psychische klachten ontstaan, zoals stress, overbelasting, burnout, angsten, depressiviteit, slaapproblemen of lichamelijke klachten. Psychotherapie kan dan uitkomst bieden. Daarnaast kan het helpen op het moment dat u weinig zelfvertrouwen heeft, of wanneer u merkt dat u onvoldoende zelfverzekerd bent om een stap naar voren te kunnen doen. Verder kan  psychotherapie van pas komen wanneer u meer inzicht wenst in uw eigen functioneren, of wanneer u moeite heeft om een volgende stap binnen uw persoonlijke groei te zetten. Door middel van een gespreksbehandeling kunt u de greep op uw leven weer terug krijgen. Het doel van psychotherapie is inzicht krijgen in uw patronen/gewoontes en emoties, om psychische klachten te verminderen en/of beter hanteerbaar te maken. Daarbij is de inzet van u als cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Om de problemen te verduidelijken kunnen we in de intakefase aanvullende vragenlijsten gebruiken om een diagnose vast te stellen. Daarna volgt een behandelplan met haalbare doelen en vervolgens start de behandeling. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij (langer durende) angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.

 

Psychotherapie richt zich op:

  •  het oplossen of hanteren van problemen

  •  het vinden van antwoorden op vragen

  •  het benutten van ongebruikte mogelijkheden

  •  het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden

  •  het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

  •  het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

Psychotherapie wordt gegeven als de problemen al langere tijd bestaan (langer dan 6 maanden). Soms zijn deze problemen begonnen in uw jeugd en loopt u er telkens weer tegenaan. Het kan zijn dat u al eerder in behandeling bent geweest maar dat het onvoldoende of slechts tijdelijk heeft geholpen. Verder zijn problemen die met psychotherapie worden aangepakt vaak aanwezig op verschillende gebieden.

 

Onder psychotherapie online vallen verschillende erkende therapievormen waaronder Online Cognitieve Gedragstherapie, Online Schematherapie, Online Cliëntgerichte Psychotherapie en Online Mentalizeren Bevorderende Therapie. Nostra Forza biedt tevens EMDR online therapie aan. De psychotherapie behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is.

Afhankelijk van de klachten en problemen die u ervaart, wordt samen met u gekeken welke vorm van therapie geïndiceerd is. Meer informatie over de verschillende online behandelvormen kunt u vinden onder online behandelmethoden. Informatie over de tarieven vind u onder tarieven en vergoeding.

Terug naar home NL online psycholoog.

Wat is Online Psychotherapie?

Wanneer is Online Psychotherapie effectief?

Online Psychotherapie Therapievormen

online psychotherapie: als een ruig bospad, naar de beste versie van jezelf
bottom of page