top of page
  • Claire Timmermans

Hulp bij depressie: CGT en EMDR online

Updated: Jan 29

Iedereen herkent wel eens tijden dat je niet lekker in je vel zit, je moe bent en last hebt van sombere gevoelens. Het is dan moeilijk om de normale dingen te doen. Het gevoel van een dip overheerst. Vaak zijn deze symptomen van korte duur. Bij een depressie spreken we niet meer van een dip, maar houden deze klachten aan en worden ze zwaarder. Therapie is dan een verstandige keuze om eerder van deze klachten af te komen en verergering te voorkomen.


online therapie bij depressie. Voelt je je down, verdrietig. Laat ons jou helpen.

Een depressie is een voortdurend aanwezige sombere stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Bent je al een aantal weken somber en heb je nergens meer zin in? Dan kan het zijn dat je een depressie hebt. Een depressie kent meerdere vormen, voorbeelden zijn: bipolaire depressie, postnatale depressie en chronische depressie.


Symptomen depressie

Over het algemeen spreken we van een depressie als je dagelijks, meer dan 2 weken lang, last hebt van onderstaande symptomen:

Minimaal 1 van de volgende kernsymptomen:

- een sombere stemming;

- een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten.

Aanvullende symptomen:

- Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;

- Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;

- Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;

- Vermoeidheid en verlies aan energie;

- Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;

- Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;

- Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.


Depressieve klachten

Een depressie heet ook wel depressieve stoornis. Ieder jaar heeft ongeveer 5% van de Nederlandse volwassenen een depressie. Veel meer mensen hebben geen ‘volle’ depressie, maar wel depressieve klachten die kunnen uitmonden in een depressie. Dat betekent dat zij een paar van de bovenstaande symptomen hebben.


Oorzaken depressie

De oorzaken van een depressie zijn erg divers. In veel gevallen speelt kwetsbaarheid een rol. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen er voor zorgen dat er een depressie ontstaat.

Depressie oorzaken kunnen zijn:

- Genetische factoren: erfelijke aanleg

- Sociale- en omgevingsfactoren: het verlies van een dierbare of het wegvallen van sociale steun

- Cognitieve oorzaak: een negatieve ervaring in de jeugd kan ervoor zorgen dat je de negativiteit op jezelf betrekt. Dit maakt gevoelens los van bijvoorbeeld waardeloosheid.

- Hormonale ontregeling: chemische ontregeling in de hersenen die je kwetsbaarder maakt voor een depressie


Wat kan je zelf doen?

- Blijf niet met je probleem rondlopen. Een depressie is vaak goed te behandelen.

- Erken je sombere gevoelens en besef dat je depressie niet zomaar verdwijnt. Je kunt je stemming echter wel beïnvloeden.

- Praat met je omgeving over je gevoelens.

- Zorg voor regelmaat: sta op tijd op, eet driemaal per dag en ga op tijd naar bed.

- Ga elke dag een stuk fietsen of wandelen. Beweging helpt tegen depressieve gevoelens en maakt je bovendien ‘gezond moe’, zodat je beter slaapt.

- Probeer mensen op te zoeken, ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Zoek echter geen situaties op waarin genieten een ‘must’ is (zoals een feestje). Daar word je alleen maar somberder van.

- Ga na of je oorzaken kunt vinden voor je somberheid, zoals een ingrijpende verandering of groot verlies in je leven. Sta jezelf toe om hierover verdrietig te zijn.

- Mocht je je schamen voor je neerslachtigheid, bedenk dan dat depressies heel veel voorkomen. Een op de vijf vrouwen en een op de tien mannen krijgen ooit in hun leven een depressie


Behandeling van depressie

Lukt het je niet om zelf de negatieve spiraal te doorbreken? Zoek op tijd hulp. Als cognitief gedragstherapeut hebben wij de nodige ervaring opgedaan in het behandelen van diverse vormen van depressie. Daarbij is behandeling middels online cognitieve gedragstherapie een bewezen effectieve therapievorm die wij regelmatig toepassen. Als EMDR therapeut zijn wij echter ook meer gebruik gaan maken van EMDR online bij het behandelen van depressies, daar waar het meemaken van ingrijpende levensgebeurtenissen gerelateerd is aan het ontstaan van een depressieve stoornis.


- Online Cognitieve gedragstherapie:

Online Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende vorm van behandeling (15 à 20 sessies). De behandeling is in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken voor verschillende psychische klachten, waaronder depressieve, sombere gedachten. Online cognitieve gedragstherapie is gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst gericht is. Tijdens de therapie wordt door de therapeut en cliënt in nauwe samenwerking onderzocht of zijn of haar negatieve denkwijze klopt. Hierbij ligt de nadruk op het veranderen van de denkwijze en wordt onderzocht welke geschiktere denkwijze passend is. Aan de hand van specifieke cognitieve oefeningen, en door middel van huiswerkafspraken komt de cliënt tot nieuwe gedachten en verandert zijn of haar gedrag van negatief naar positief. Cognitieve gedragstherapie vereist echter de nodige motivatie en inzet om tot een goed resultaat te leiden.


- EMDR online:

Naast cognitieve gedragstherapie komt er ook meer evidentie voor het toepassen van EMDR bij de behandeling van depressie, waaronder EMDR online. EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen effectieve en volwaardige kortdurende behandelwijze om de gevolgen van traumatische gebeurtenissen te verwerken door ze te verzwakken waardoor de klachten verminderen of verdwijnen. Hoewel EMDR van oorsprong wordt toegepast bij de behandeling van posttraumatische stress stoornissen kan deze ook gebruikt worden in geval van stemmingsstoornissen waarbij traumatische gebeurtenissen een rol hebben gespeeld. Hierbij wordt wordt samen met de client onderzocht welke traumatische gebeurtenissen in het verleden tot de depressie hebben geleid. EMDR online heeft als voordeel een snelle symptoomreductie en zijn minder zittingen nodig.


Voordelen van online therapie

Als online psycholoog en psychotherapeut ben ik veel flexibeler dan wanneer ik cliënten naar mij toe laat komen in een praktijk. Met online therapie ben je als cliënt geen reistijd kwijt, je hoeft niet te wachten, je kan meteen aan de slag, zelfs vanuit je eigen vertrouwde omgeving, wanneer het jou uitkomt. Lees meer over de voordelen van online therapie op onze website.


Wacht niet langer. Bezoek de website www.nostraforza.com voor meer informatie over online therapie, de mogelijkheden en neem contact op via het contactformulier.1 view

Comments


bottom of page