Praktische informatie

Behandelingen bij Nostra Forza worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen en/of vanuit werkgevers.

Wij hechten bij Nostra Forza groot belang aan kwaliteit, toegankelijkheid EN betaalbaarheid van zorg.

TARIEVEN 2020: alle gesprekken vinden online plaats middels beeldbellen via een beveiligde videoverbinding.

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis (20 min).

De kosten voor een intakegesprek (45 min.) zijn €100,00.

De kosten voor een behandelsessie (45 min.) zijn €100,00 per sessie.  

De kosten voor relatietherapie (60 min.) zijn €125,00 per sessie.

Er wordt eenmalig €75,00 administratietijd in rekening gebracht, onder meer voor het schrijven van het behandelplan.

 

Na elke sessie ontvangt u een factuur die u 48 uur voor de volgende sessie dient te voldoen. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Nostra Forza is niet btw-plichtig en wij rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Als contractvrije BIG geregistreerde psycholoog en psychotherapeut hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De allerbelangrijkste reden is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacy-gevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Wij vinden het belangrijk om u een behandeling "op maat" te kunnen aanbieden zodat deze aansluit op uw hulpvraag. Uw zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw verzekering tussen de 100% en 70% vergoeden over het marktconforme tarief. Over 2020 is dit tarief door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA) vastgesteld op €110,27 per sessie. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar altijd eerst met u het eigen risico zal verrekenen, als dit nog open staat.

 

Via ons CONTACTFORMULIER kunt u een afspraak maken voor een GRATIS EN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK. Tijdens dit gesprek kunt u zien en ervaren wie wij zijn en of u zich comfortabel voelt bij online therapie. Voor dit gesprek heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts, u kunt deze afspraak dan ook direct inplannen.

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERGOEDING: als BIG geregistreerde zorgaanbieder hebben wij ons aanbod van zorg uitgebreid, ons in het buitenland gevestigd, en bieden wij vanuit het buitenland online therapie aan Nederlanders, woonachtig in zowel Nederland als in de rest van de wereld, die hulp zoeken in hun eigen moedertaal. Er is bij verzekeraars soms onduidelijkheid over de verschillende aanbieders van online therapie waardoor ze u wellicht onjuist informeren. In de volgende bijlage kunt u belangrijke informatie vinden over vergoeding van uw zorg. Tevens kunt u dit document gebruiken in de contacten met u zorgverzekeraar. Mocht u vragen hebben over vergoedingen kunt u ons gerust contacten.

 

Nostra Forza biedt online supervisie en leertherapie aan psychologen, gz-psychologen in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut) en psychotherapeuten in opleiding. Daarmee gaan kosten gepaard.

Ze bedragen €90,00 per 45 minuten.

 

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het maken van een eerste afspraak/intake en het moment dat die afspraak plaatsvindt.  De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Kennismakingsgesprek: aanmeldingswachttijd: 0 weken

Generalistische basis GGZ (kortdurende behandelingen 1-12 sessies):

Counselling, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR: aanmeldingswachttijd: 1 week; behandelingswachttijd: 0 weken

Specialistische GGZ (vanaf 12 sessies):

Schematherapie: aanmeldingswachttijd: 3 maanden; behandelingswachttijd: 0 weken

Mentaliseren bevorderende therapie: aanmeldingswachttijd: 3 maanden; behandelingswachttijd : 0 weken

Cliëntgerichte psychotherapie: aanmeldingswachttijd: 3 maanden; behandelingswachttijd: 0 weken

 

Indien u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren aan ons te laten weten via mail. Helaas zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten van een intakegesprek of behandelgesprek bij u te declareren indien u korter dan 24 uur van tevoren annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd.

 

Al uw gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Nostra Forza verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Wij werken en handelen conform de AVG en beroepscode voor psychotherapeuten.

Wij werken volgens de strikte beroepsethische regels van de wet BIG. Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal. Geheimhouding van uw dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Wij doen onze uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met ons bespreken.

 

Terug naar home NL online psycholoog.

Tarieven

Supervisie en leertherapie

Wachttijden

Annuleren

Privacy

Nostra Forza Counselling and Psychotherapy

email: info@nostraforza.com

Follow

  • LinkedIn Social Icon

Online Therapy is not suitable for you if you are in crisis.

If you are contemplating suicide or believe you are at risk from harming yourself or others, please contact your GP, the emergency services or go to your nearest Accident & Emergency department.

©2020 by Nostra Forza.