Praktische informatie

Behandelingen bij Nostra Forza worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen en/of vanuit werkgevers.

Wij hechten bij Nostra Forza groot belang aan kwaliteit, toegankelijkheid EN betaalbaarheid van zorg.

TARIEVEN 2022: wij hanteren de volgende tarieven:

  • De kosten voor een intakegesprek (45-60 min.) zijn €100,00.

  • De kosten voor een behandelsessie (45 min.) zijn €100,00 tot €120,00 euro

Het tarief van een behandelsessie wordt bepaald door de duur van de sessie en de professie van uw behandelaar. Het uurtarief van Nostra Forza geldt voor de sessie inclusief de voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

 

Er wordt eenmalig €85,00 administratietijd in rekening gebracht, onder meer voor het schrijven van het behandelplan. Indien uw klachten niet onder verzekerde zorg vallen of wanneer u ervoor kiest de therapie zelf te betalen zijn de kosten €100,00 per sessie. 

Na elke sessie ontvangt u een factuur die u 48 uur voor de volgende sessie dient te voldoen. Deze factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. Omdat u per sessie betaalt en deze over het algemeen direct kan declareren, voorkomt u dat u zelf (hoge) kosten dient voor te schieten. Nostra Forza is niet btw-plichtig en wij rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Als contractvrije BIG geregistreerde psycholoog en psychotherapeut hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De allerbelangrijkste reden is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacy-gevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Wij vinden het belangrijk om u een behandeling "op maat" te kunnen aanbieden zodat deze aansluit op uw hulpvraag. Uw zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw polis tussen de 100% en 70% vergoeden over het marktconforme tarief. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar altijd eerst met u het eigen risico zal verrekenen, als dit nog open staat. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERGOEDING: als BIG geregistreerde zorgaanbieder hebben wij ons aanbod van zorg uitgebreid, ons in het buitenland gevestigd, en bieden wij vanuit het buitenland online therapie aan Nederlanders, woonachtig in zowel Nederland als in de rest van de wereld, die hulp zoeken in hun eigen moedertaal.

Er is bij verzekeraars soms onduidelijkheid over de verschillende aanbieders van online therapie waardoor ze u wellicht onjuist informeren. In de volgende bijlage kunt u belangrijke informatie vinden over vergoeding van uw zorg. Tevens kunt u dit document gebruiken in de contacten met u zorgverzekeraar. 

 

Nostra Forza biedt online supervisie en leertherapie aan psychologen, gz-psychologen in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut) en psychotherapeuten in opleiding. Daarmee gaan kosten gepaard.

Ze bedragen €100,00 per 45 minuten.

 

Wij maken onderscheid tussen Generalistisische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met meer complexe of vaker terugkerende klachten. Onze praktijk biedt behandelingen in zowel de GB-GGZ als de S-GGZ.

De tijd van aanmelding tot het eerste gesprek (intake) staat hieronder per behandelaar vermeld. Het gaat om een ruwe schatting. Het kan dus zijn dat het korter duurt, maar ook dat het wat langer duurt dan de onderstaande indicatie.

  • Claire Timmermans: aanmeldstop

  • Corinne Fledderus: aanmeldstop

Indien u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren aan ons te laten weten via mail. Helaas zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten van een intakegesprek of behandelgesprek bij u te declareren indien u korter dan 24 uur van tevoren annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd.

 

Al uw gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Nostra Forza verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Wij werken en handelen conform de AVG en beroepscode voor psychotherapeuten.

Wij werken volgens de strikte beroepsethische regels van de wet BIG. Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal. Geheimhouding van uw dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Wij doen onze uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met ons bespreken.

 

Terug naar home NL online psycholoog.

Tarieven

Supervisie en Leertherapie

Wachttijden

Annuleren

Privacy

ontdek en zie de prachtige natuur, kleuren, zon in jezelf, de eerste stap naar herstel