Praktische informatie

Behandelingen bij Nostra Forza worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen en/of vanuit werkgevers.

Wij hechten bij Nostra Forza groot belang aan kwaliteit, toegankelijkheid EN betaalbaarheid van zorg.

Mocht u vragen hebben over vergoedingen kunt u ons gerust contacten. Wij zullen u, indien gewenst, helpen en begeleiden bij het aanvragen van deze vergoeding. 

TARIEVEN 2022Nostra Forza wil graag transparant zijn over de tarieven zodat u nooit voor verrassingen komt te staan!

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis (20 min.).

De kosten voor een intakegesprek (45-60 min.) zijn €100,00.

De kosten voor een behandelsessie (45 min.) zijn €100,00.

Er wordt eenmalig €85,00 administratietijd in rekening gebracht, onder meer voor het schrijven van het behandelplan.

Indien uw klachten niet onder verzekerde zorg vallen of wanneer u ervoor kiest de therapie zelf te betalen zijn de kosten €100,00 per sessie. 

Na elke sessie ontvangt u een factuur die u 48 uur voor de volgende sessie dient te voldoen. Deze factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. Omdat u per sessie betaalt en deze over het algemeen direct kan declareren, voorkomt u dat u zelf (hoge) kosten dient voor te schieten. Nostra Forza is niet btw-plichtig en wij rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Als contractvrije BIG geregistreerde psycholoog en psychotherapeut hebben wij geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De allerbelangrijkste reden is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacy-gevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Wij vinden het belangrijk om u een behandeling "op maat" te kunnen aanbieden zodat deze aansluit op uw hulpvraag. Uw zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw polis tussen de 100% en 70% vergoeden over het marktconforme tarief. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar altijd eerst met u het eigen risico zal verrekenen, als dit nog open staat. 

 

Via ons CONTACTFORMULIER kunt u een afspraak maken voor een GRATIS EN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK. Tijdens dit gesprek kunt u zien en ervaren wie wij zijn en of u zich comfortabel voelt bij online therapie. Voor dit gesprek heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts, u kunt deze afspraak dan ook direct inplannen.

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERGOEDING: als BIG geregistreerde zorgaanbieder hebben wij ons aanbod van zorg uitgebreid, ons in het buitenland gevestigd, en bieden wij vanuit het buitenland online therapie aan Nederlanders, woonachtig in zowel Nederland als in de rest van de wereld, die hulp zoeken in hun eigen moedertaal.

Er is bij verzekeraars soms onduidelijkheid over de verschillende aanbieders van online therapie waardoor ze u wellicht onjuist informeren. In de volgende bijlage kunt u belangrijke informatie vinden over vergoeding van uw zorg. Tevens kunt u dit document gebruiken in de contacten met u zorgverzekeraar. 

 

Nostra Forza biedt online supervisie en leertherapie aan psychologen, gz-psychologen in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut) en psychotherapeuten in opleiding. Daarmee gaan kosten gepaard.

Ze bedragen €100,00 per 45 minuten.

 

Wij maken onderscheid tussen Generalistisische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met meer complexe of vaker terugkerende klachten. Onze praktijk biedt behandelingen in zowel de GB-GGZ als de S-GGZ.

 

De wachttijden zijn afhankelijk van uw hulpvraag en het type zorg wat daar het beste bij aansluit. Dit wordt vooraf in een gratis en vrijblijvende kennismaking met u besproken. De wachttijden betreffen de tijd tussen uw aanmelding en het intakegesprek. Na het intakegesprek kunt u direct met uw behandeling starten. 

  • Generalistische Basis GGZ (kortdurende behandelingen 1-12 sessies):

Counsellinggeen wachttijd

Cognitieve Gedragstherapie: geen wachttijd

EMDR: 8 weken

  • Specialistische GGZ (vanaf 12 sessies):

Schematherapie: 3 maanden

Mentaliseren bevorderende therapie: 3 maanden

Cliëntgerichte psychotherapie: 3 maanden

                   

Vanwege de grote vraag naar onze dienstverlening hebben wij een wachtlijst in moeten stellen voor behandelingen binnen de Specialistische GGZ. Wij streven ernaar deze wachttijd zo kort mogelijk te houden. 

    

 

Indien u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren aan ons te laten weten via mail. Helaas zijn wij genoodzaakt 50% van de kosten van een intakegesprek of behandelgesprek bij u te declareren indien u korter dan 24 uur van tevoren annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd.

 

Al uw gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Nostra Forza verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Wij werken en handelen conform de AVG en beroepscode voor psychotherapeuten.

Wij werken volgens de strikte beroepsethische regels van de wet BIG. Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal. Geheimhouding van uw dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Wij doen onze uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met ons bespreken.

 

Terug naar home NL online psycholoog.

Tarieven

Supervisie en Leertherapie

Wachttijden

Annuleren

Privacy

ontdek en zie de prachtige natuur, kleuren, zon in jezelf, de eerste stap naar herstel