top of page

Praktische informatie

Behandelingen bij Nostra Forza worden vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Daarnaast wordt online therapie steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen en/of vanuit werkgevers.

 

TARIEVEN 2023: ik hanteer de volgende tarieven:

  • De kosten voor een intakegesprek (45-60 min.) zijn €185,00 (dit is inclusief voorbereiding, diagnostiek en het schrijven van een behandelplan)

  • De kosten voor een behandelsessie (45 min.) zijn €100,00 (bij onverzekerde zorg) tot €120,00 euro (bij verzekerde zorg)

Het uurtarief geldt voor de sessie inclusief de voorbereiding, rapportage, intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

 

Wanneer u ervoor kiest de therapie zelf te betalen zijn de kosten €100,00 per sessie. 

Na elke sessie ontvangt u een factuur die u 48 uur voor de volgende sessie dient te voldoen. Deze factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. Omdat u per sessie betaalt en deze over het algemeen direct kan declareren, voorkomt u dat u zelf (hoge) kosten dient voor te schieten. Nostra Forza is niet btw-plichtig en ik reken dan ook geen btw over mijn tarieven.

Als contractvrije BIG geregistreerde psycholoog en psychotherapeut heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De allerbelangrijkste reden is, dat de zorgverzekeraar inzage wil hebben in privacy-gevoelige informatie en medezeggenschap over de behandeling. Ik vind het belangrijk om u een behandeling "op maat" te kunnen aanbieden zodat deze aansluit op uw hulpvraag. Uw zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw polis tussen de 100% en 70% vergoeden over het marktconforme tarief. Houdt u er rekening mee dat uw zorgverzekeraar altijd eerst met u het eigen risico zal verrekenen, als dit nog open staat. 

 

AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERGOEDING: als BIG geregistreerde zorgaanbieder heb ik mijn aanbod van zorg uitgebreid, mij in het buitenland gevestigd, en bied ik vanuit het buitenland online therapie aan Nederlanders, woonachtig in zowel Nederland als in de rest van de wereld, die hulp zoeken in hun eigen moedertaal.

Er is bij verzekeraars soms onduidelijkheid over de verschillende aanbieders van online therapie waardoor ze u wellicht onjuist informeren. In de volgende bijlage kunt u belangrijke informatie vinden over vergoeding van uw zorg. Tevens kunt u dit document gebruiken in de contacten met u zorgverzekeraar. 

 

Ik bied online supervisie en leertherapie aan psychologen, gz-psychologen in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut) en psychotherapeuten in opleiding. Daarmee gaan kosten gepaard.

Ze bedragen €110,00 per 45 minuten.

 

Ik maak onderscheid tussen Generalistisische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met meer complexe of vaker terugkerende klachten. Ik bied behandelingen in zowel de GB-GGZ als de S-GGZ.

De tijd van aanmelding tot het eerste gesprek (intake) staat hieronder vermeld. Het gaat om een ruwe schatting. Het kan dus zijn dat het korter duurt, maar ook dat het wat langer duurt dan de onderstaande indicatie.

Huidige wachttijd: 6 tot 8 weken

Indien u verhinderd bent voor een gemaakte afspraak dan dient u dit tenminste 24 uur van te voren aan mij te laten weten via mail. Helaas ben ik genoodzaakt 50% van de kosten van een intakegesprek of behandelgesprek bij u te declareren indien u korter dan 24 uur van tevoren annuleert of niet verschijnt op de afgesproken tijd.

 

Al uw gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Nostra Forza verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Ik werk en handel conform de AVG en beroepscode voor psychotherapeuten.

Ik werk volgens de strikte beroepsethische regels van de beroepscode voor psychotherapeuten en de WGBO . Integriteit en eerlijkheid staan hierbij centraal. Geheimhouding van uw dossier en persoonlijke gegevens is te allen tijde gewaarborgd.

Ik doe mijn uiterste best u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit te allen tijde met mij bespreken. Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NVP voor begeleiding en bemiddeling.

Terug naar home NL online psycholoog.

Tarieven

Supervisie en Leertherapie

Wachttijden

Annuleren

Privacy

ontdek en zie de prachtige natuur, kleuren, zon in jezelf, de eerste stap naar herstel
bottom of page