top of page

Online Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan tegenwoordig ook online. Zo kunt u middels videosessies vanuit uw eigen, veilige omgeving met een Cognitief Gedragstherapeut praten. Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte vorm van psychotherapie ontwikkeld door Aaron Beck en Albert Ellis. De voornaamste aanname binnen de cognitieve gedragstherapie is dat uw gedragingen, emoties en algemene beleving of levenshouding sterk afhankelijk zijn van uw cognities (gedachten). Mensen hebben de neiging om gebeurtenissen en ervaringen op een negatieve of inefficiënte manier te interpreteren.

 

Nostra Forza biedt online cognitieve gedragstherapie aan. Als online psycholoog en psychothepeut ben ik tevens erkend cognitief gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCt). Voor vragen over online cognitieve gedragstherapie, overige behandelmethoden of de tarieven kunt u mij contacten via het contactformulier

 

CGT geldt volgens officiële richtlijnen als de psychologische behandeling van eerste keus voor angstklachten en angststoornissen (waaronder faalangst, sociale fobie, paniekaanval, agorafobie, gegeneraliseerde angststoornis, bindingsangst en verlatingsangst), depressiviteit en somberheid, werk gerelateerde klachten zoals overspannenheid, overmatig piekeren, oververmoeidheid en burnout klachten.

Typerend voor de cognitief gedragstherapeut of –psycholoog, is dat u actief wordt aangemoedigd om uw problemen op een open manier te bespreken. De cognitieve gedragstherapeut zal actief met u op zoek gaan naar knelpunten en oplossingen. Er wordt niet al te lang stilgestaan bij het verleden: veeleer gaat het om uw huidige problemen en hoe u die in de toekomst kan proberen te vermijden. Regelmatig worden er bepaalde concrete doelen vooropgesteld. Door denk- en gedragsoefeningen in de praktijk, open gesprekken en eventuele thuisvoorbereidingen zal u die doelstellingen binnen bereik proberen brengen.

 

Online cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In online CGT worden het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij veel psychische problemen, zoals angstklachten en angststoornissen,  depressiviteit, burnout klachten en meer.

 

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, ontwikkelt u eerder angstklachten, depressiviteit, somberheid of werkgerelateerde klachten zoals burnout. Stel u bijvoorbeeld voor dat u ‘s nachts in bed ligt en u hoort een hard geluid. U kunt denken ‘oh jee, een inbreker’, u raakt in paniek en belt 112. U kunt ook denken ‘weer die kat, die heeft zeker weer iets omver gegooid’, u raakt geïrriteerd, gaat naar beneden en ruimt de troep op. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat één situatie op verschillende manieren kan worden uitgelegd door de manier waarop u naar de situatie kijkt.

 

Bij psychische klachten werkt het min of meer hetzelfde. Mensen hebben zichzelf aangeleerd op een bepaalde manier over een situatie te denken, waardoor ze steeds nare gevoelens krijgen en daardoor bepaald gedrag vertonen dat ze eigenlijk niet willen.  Bij cognitieve gedragstherapie vraagt de therapeut u om beter te kijken naar uw denkpatroon of denkpatronen. Het is uw eigen interpretatie van de situatie die u niet-helpende gevoelens geeft. Door te werken met dagboekformulieren krijgt u steeds meer inzicht in uw gedachten en bent u beter in staat om uw nare gevoelens te verminderen en uw gedrag aan te passen in gewenst gedrag. Dus het doel van cognitieve gedragstherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als mensen namelijk hun manier van denken veranderen, dan verandert ook hoe zij zich voelen. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van cognitieve gedragstherapie. Uit dat onderzoek blijkt dat het bestrijden van angsten en depressies goed lukt met cognitieve gedragstherapie. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die manier van denken wel helemaal klopt. U werkt samen meer realistische standpunten uit en ontwikkelt positievere gedachten.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk voor een groot deel hoe u zich voelt. Bij gedragstherapie breng u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om op een andere, betere,  manier te reageren op die omstandigheden. U leert bijvoorbeeld ontspannen te blijven in situaties die voorheen irrationele angst veroorzaakten. Op deze manier kunnen klachten worden verminderd of zelfs verholpen.

 

Terug naar home NL online psycholoog.

Hoe werkt Online Cognitieve Gedragstherapie?

Online Cognitieve Gedragstherapie bij Nostra Forza

Wanneer is Online Cognitieve Gedragstherapie geschikt?

online cognitieve gedragstherapie door de bomen het bos leren zien
bottom of page