Online Therapie - Nostra Forza

Intake

Wat is online therapie?

Nostra Forza online therapie. Soms kan de stap om hulp te zoeken bij uw problemen erg lastig zijn. Angst, stress en somberheid kunnen allerlei redenen zijn om behoefte te hebben om te praten met een psycholoog. Maar naast het feit dat het emotioneel moeilijk kan zijn, kunnen hier ook allerlei praktische bezwaren aan kleven. Geen tijd, beperkte mogelijkheden tot vervoer of een te lange reistijd kunnen praktische redenen zijn om hulp zoeken uit te stellen. Tegelijkertijd blijven de problemen zich opstapelen en wordt een oplossing zien steeds moeilijker.

 

 

Bij online therapie spreekt u met uw online psycholoog via beeldbellen of per email, vanuit waar u maar wilt. Zo zou u tijdens een uur pauze op het werk een sessie kunnen inplannen, of kan u gewoon thuis, vanuit uw eigen vertrouwde omgeving, starten om met uzelf aan de slag te gaan. Therapie online zorgt zo voor minder stress, meer rust en een meer ontspannen sfeer. Andere voordelen zijn dat u niet gebonden bent aan standaard werktijden, maar bijvoorbeeld ook ’s avonds met uw psycholoog kan afspreken, en u zo vrij blijft van reistijd- en kosten. Doordat wij geen wachtlijst hebben, kunt u al binnen enkele werkdagen aan de slag gaan met uw klachten. Vrijwel alle psychische problemen zijn behandelbaar middens therapie online. Nostra Forza biedt online counselling, kortdurende psychologische behandeling en langer durende online psychotherapie. De aard en de ernst van uw problemen bepalen de behandelduur.

 

  • Nostra Forza heeft geen wachttijden voor therapie online: u kunt direct aan de slag;

  • Vertrouwde omgeving: u bepaalt zelf vanaf welke locatie u contact opneemt met de psycholoog. Dit kan thuis zijn of elke andere omgeving naar keuze;

  • Persoonlijk contact: u hebt persoonlijk contact met uw behandelaar via beeldbellen;

  • Tijdsbesparing: er is geen sprake meer van reistijd en wachten in wachtruimtes;

  • Over het algemeen gaat een behandeling online sneller dan in de behandelkamer;

  • Kosten: online therapie bij Nostra Forza wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering (zie tarieven en vergoeding).

 

 

Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier zullen wij eventuele vragen van uw kant beantwoorden via email of in een gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunt u zien en ervaren wie wij zijn en of u zich comfortabel voelt bij therapie online. In dit gesprek zullen wij u een aantal vragen stellen over uw klachten en wat u verwacht van therapie. Wij zullen u dan tevens laten weten of en hoe wij u kunnen helpen.

Het eerste gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Wij zullen u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en de problemen die op dat moment spelen waar u last van heeft. Indien nodig  worden er vragenlijsten bij u afgenomen om een beter beeld van uw problematiek te krijgen. Het eerste gesprek is ook bedoeld om kennis te maken met uw therapeut. Wij vinden het belangrijk dat u zich veilig en gerespecteerd voelt.

Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (een behandelplan) opgesteld worden. Hierin komen we overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt. Tussen mensen en de manier waarop ze met hun problemen omgaan, bestaan grote verschillen. Ieder behandelplan is dan ook opgesteld op grond van uw persoonlijke mogelijkheden, noden en behoeften.

 

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie. Wij maken gebruik van verschillende evidence based online behandelmethoden, waaronder ook EMDR online therapie. De behandeling bestaat uit online face to face gesprekken, eventueel aangevuld met gespecialiseerde online behandelprogramma's.     

Gaandeweg het verloop van de behandeling zal uw behandeling met u geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De duur van de behandeling zal in overeenstemming met u bepaald worden door de aard en ernst van uw problemen. U kunt uiteraard altijd de behandeling tussentijds pauzeren of beëindigen. U  blijft de baas over uw eigen behandeling.

 

Om het effect van de therapie te meten kunt u op diverse momenten gevraagd worden een vragenlijst in te vullen; voorafgaand, tijdens en na afloop van de therapie. Samen met u worden de resultaten van deze metingen besproken. De vragenlijsten dienen ter ondersteuning van uw behandeling. U bent niet verplicht om deze vragenlijsten in te vullen. Indien u wenst kunt u besluiten hiervan af te zien.

Terug naar home NL online psycholoog.

Voordelen online therapie

Werkwijze online therapie

Vragenlijsten

Behandeling

Nostra Forza Counselling and Psychotherapy

email: info@nostraforza.com

Follow

  • LinkedIn Social Icon

Online Therapy is not suitable for you if you are in crisis.

If you are contemplating suicide or believe you are at risk from harming yourself or others, please contact your GP, the emergency services or go to your nearest Accident & Emergency department.

©2020 by Nostra Forza.