top of page

Online Therapie

Nostra Forza online therapie. Soms kan de stap om hulp te zoeken bij uw problemen erg lastig zijn. Angst, stress en somberheid kunnen 

allerlei redenen zijn om behoefte te hebben om te praten met een psycholoog. Maar naast het feit dat het emotioneel moeilijk kan zijn,

kunnen hier ook allerlei praktische bezwaren aan kleven. Geen tijd, beperkte mogelijkheden tot vervoer of een te lange reistijd kunnen

praktische redenen zijn om hulp zoeken uit te stellen. Tegelijkertijd blijven de problemen zich opstapelen en wordt een oplossing zien

steeds moeilijker.

 

Bij online therapie spreekt u met uw online psycholoog en online psychotherapeut via beeldbellen of per email vanuit een beveiligd platform,

vanuit waar u maar wilt. Of u nu woont en/of werkt en een psycholoog zoekt in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag of Groningen.

Omdat de behandelingen online worden aangeboden kan iedereen in Nederland maar ook buiten Nederland bij Nostra Forza terecht.

 

Zo zou u tijdens een uur pauze op het werk een sessie kunnen inplannen, of kan u gewoon thuis, vanuit uw eigen vertrouwde omgeving,

starten om met uzelf aan de slag te gaan. Therapie online zorgt zo voor minder stress, meer rust en een meer ontspannen sfeer.

Andere voordelen zijn dat u niet gebonden bent aan standaard werktijden, maar bijvoorbeeld ook ’s avonds met uw psycholoog

kan afspreken, en u zo vrij blijft van reistijd- en kosten. Doordat ik geen of een korte wachtlijst heb, kunt u al binnen enkele werkdagen

aan de slag gaan met uw klachten. Vrijwel alle psychische problemen zijn behandelbaar middens therapie online. Nostra Forza biedt

kortdurende psychologische behandeling en langer durende online psychotherapie. De aard en de ernst van uw problemen bepalen de behandelduur. Onder ERVARINGEN kunt u lezen over ervaringen van mensen die u voor gingen.

  • Nostra Forza heeft geen of korte wachttijden voor therapie online: u kunt vrijwel direct aan de slag

  • Vertrouwde omgeving: u bepaalt zelf vanaf welke locatie u contact opneemt met de psycholoog. Dit kan thuis zijn of elke andere omgeving

  • Persoonlijk contact: u hebt persoonlijk contact met uw behandelaar via beeldbellen;

  • Tijdsbesparing: er is geen sprake meer van reistijd en wachten in wachtruimtes;

  • Over het algemeen gaat een behandeling online sneller dan in de behandelkamer;

  • Kosten: therapie bij Nostra Forza wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering (zie tarieven en vergoeding). Online therapie wordt tevens steeds vaker vergoed vanuit internationale zorg-, reis- en expatverzekeringen en/of vanuit werkgevers.

 

Wanneer u contact opneemt via het contactformulier kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. Een traject bij Nostra Forza bestaat uit een intakefase en een behandelfase.

 

Voorafgaande aan een intake gesprek stuur ik u een aanmeldformulier toe. Wanneer ik dit formulier van u terug heb ontvangen, tezamen met een verwijzing van uw huisarts (in geval van verzekerde zorg), plan ik met u een intake gesprek. U stuurt mij deze documenten toe via een beveiligd platform. Na de aanmelding zal ik u hierover informeren.

Het intake gesprek is bedoeld om uw problemen en klachten goed in kaart te krijgen. Ik zal u vragen stellen over uw huidige situatie, achtergrond en de problemen die op dat moment spelen waar u last van heeft. Indien nodig worden er vragenlijsten bij u afgenomen om een beter beeld van uw problematiek te krijgen. Het intake gesprek is ook bedoeld om kennis te maken met uw therapeut.

Ik vind het belangrijk dat u zich veilig en gerespecteerd voelt. De intake bestaat uit 1 of 2 gesprekken, afhankelijk van de ernst van uw klachten en hulpvraag. 

Wanneer duidelijk is geworden wat er speelt, kan op grond hiervan een plan van aanpak (een behandelplan) opgesteld worden. 

Hierin komen we overeen wat het doel zal zijn van de therapie en wat gedaan kan worden om dit doel te bereiken en voor welk behandeltraject gekozen wordt. Tussen mensen en de manier waarop ze met hun problemen omgaan, bestaan grote verschillen. Ieder behandelplan is dan ook opgesteld op grond van uw persoonlijke mogelijkheden, noden en behoeften. Houdt u er rekening mee dat u dit behandelplan nodig heeft om de vergoeding aan de vragen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht naar aanleiding van het intake gesprek blijken dat online therapie ontoereikend is, zal ik dit met u bespreken en zal samen met u worden gekeken naar een alternatief.  

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie. Ik maak gebruik van

verschillende evidence based online behandelmethoden, waaronder ook EMDR online therapie. De behandeling bestaat uit online face to face gesprekken, eventueel aangevuld met gespecialiseerde online behandelprogramma's.     

Gaandeweg het verloop van de behandeling zal uw behandeling met u geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. De duur van de

behandeling zal in overeenstemming met u bepaald worden door de aard en ernst van uw problemen. U kunt uiteraard altijd de behandeling tussentijds pauzeren of beëindigen. U  blijft de baas over uw eigen behandeling.

Om het effect van de therapie te meten kunt u op diverse momenten gevraagd worden een vragenlijst in te vullen; voorafgaand, tijdens en

na afloop van de therapie. Samen met u worden de resultaten van deze metingen besproken. De vragenlijsten dienen ter ondersteuning van

uw behandeling. U bent niet verplicht om deze vragenlijsten in te vullen. Indien u wenst kunt u besluiten hiervan af te zien.

 Terug naar home NL online psycholoog.  

Voordelen van Online Therapie

Wat is Online Therapie?

Werkwijze Online Therapie

Intake

Vragenlijsten

Behandeling

online therapie: ontdek de mooie natuur, water, bergen in jezelf, verrijk je leven
bottom of page