top of page

Online Psycholoog en Psychotherapeut 

Claire Timmermans 

Online Psycholoog en Online Psychotherapeut

online psycholoog Claire Timmermans

Als BIG geregistreerd psycholoog en psychotherapeut heb ik meer dan 15 jaar ervaring

in de behandeling van psychische problematiek waaronder trauma (PTSS),

overspannenheid, stemmingklachten zoals somberheid en burn-out,

angstklachten en emotieregulatieproblemen. Ik heb gewerkt binnen vrijgevestigde

psychotherapiepraktijken en poliklinische werksettingen van GGZ instellingen.

Ik ben geschoold in verschillende psychotherapeutische behandelmethodes, waaronder

Online Cognitieve GedragstherapieEMDR Online Therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), Online Schematherapie, Online Mentaliseren-Bevorderende Therapie, Online Cliëntgerichte Psychotherapie en Mindfulness.

De laatste jaren heb ik me, mede vanwege een verhuizing naar het buitenland, toegelegd op het werk als online psycholoog en online psychotherapeut, waarbij het werken met online therapie en online psychotherapie steeds meer op de voorgrond is komen te staan. De ontwikkeling van technologie heeft de wereld kleiner gemaakt, maar kan in de zorg de wereld voor cliënten juist groter maken! De contacten binnen de digitale behandelpraktijk van Nostra Forza verlopen geheel online, via beeldbellen, chatten en email. Ik hoop dat mensen hierdoor een lagere drempel ervaren om hulp te vragen, omdat zij vanuit een eigen veilige omgeving, op een tijdstip welke hun het beste uitkomt, kunnen werken aan herstel middels online therapie.  Onder ERVARINGEN kunt u lezen over ervaringen van mensen die u voor gingen.

 

Als supervisor bied ik online supervisie en leertherapie aan psychologen, gz-psychologen in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut) en psychotherapeuten in opleiding. Wanneer psychologen en therapeuten in opleiding met cliënten of patiënten in de praktijk werkt, is supervisie van het grootste belang. Niet alleen voor een optimale behandeling en veiligheid voor patiënten, maar vooral ook voor de ontwikkeling van de psycholoog en therapeut in opleiding. Meer informatie over online supervisie en leertherapie kunt u lezen in een van onze blogs.

Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Registratie in het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener wel en niet mag doen. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan, mogen de beschermde titel voeren die in de wet staat genoemd.

Lidmaatschappen en registraties:

  • Cognitief Gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

  • Supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

  • EMDR Europe practitioner bij de Vereniging EMDR Nederland

  • Registratie als Senior Schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie

  • Registratie als Psychotherapeut in het BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (89918332516)

Therapie betekent voor mij het samen werken aan verandering in een vertrouwde en veilige sfeer. Het stil staan bij wat er in u omgaat zorgt er voor dat u zich bewust wordt van onderliggende processen in uzelf en in het contact met anderen. Dit biedt ruimte om verandering op gang te brengen en te oefenen met ander, nieuw gedrag. Onderzoek wijst uit dat één van de belangrijkste onderdelen van een succesvolle behandeling de relatie tussen u en uw psycholoog is. We gaan samen aan het werk - het is dus belangrijk dat u zich veilig voelt alles te bespreken en onderzoeken.

bottom of page