top of page
  • Claire Timmermans

Online therapie bij rouwverwerking

Updated: Jan 29

Rouw is afscheid nemen na een ingrijpend verlies. Niet alleen de dood van een geliefde, maar ook het verbreken van een relatie, verlies van werk, vriendschap, gezondheid, levensfase zijn indringende verliezen waarover gerouwd wordt. Wanneer mensen iemand verliezen die belangrijk voor hen is, dan verandert er iets in hun leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde. Prioriteiten verschuiven. Wat eerst belangrijk was, wordt van ondergeschikt belang. Dat is een schokkende ervaring omdat het meestal ook betekent dat je niet meer op dezelfde golflengte zit als de mensen om je heen. Rouwen kun je zien als het proces van iemand om zich aan te passen aan die totaal veranderde situatie. Je moet je leven opnieuw afstemmen, de geliefde persoon is immers voorgoed weg.


Hoe doe ik dat…rouwen?

Ieder rouwproces is uniek. Er is geen ’vaste’ reactie op verlies. Er is ook geen vaste manier om gelukkig te zijn. Wat van belang is is dat je jouw gevoelens mag gaan toelaten op jouw tempo. Vaak zijn we bang voor onze emoties en worden dan bijvoorbeeld boos. Of we hebben andere strategieën om maar niet naar onze pijn te hoeven gaan, zoals het weg-rationaliseren van gevoelens.


Rouw in tijden van corona

Afscheid en rouw in tijden van Corona kan extra uitdagingen geven. Het vinden van steun bij anderen kan in een acute rouwfase enorm helpen. Door het coronavirus zijn beperkingen opgelegd met betrekking tot fysiek contact. Het omgaan met een verlies in de corona-periode kan hierdoor extra zwaar zijn. Omdat door de corona-crisis face-to-face hulp niet mogelijk is en de wachtlijsten voor hulp naar verwachting zullen toenemen, kan online hulp een passend alternatief bieden voor nabestaanden die hulp zoeken tijdens en na de pandemie.


Klachten bij rouw

Het toestaan van de pijn en het verdriet en het omgaan met allerlei andere gevoelens die voor kunnen komen is misschien wel het moeilijkste binnen een rouwproces. Misschien kende u sommige gevoelens niet eens van uzelf, zoals angst, woede, somberheid, verlangen, eenzaamheid, vervreemding, lusteloosheid, schuld, of wanhoop. Ook kan het juist zijn dat u geen verdriet lijkt te voelen. Het kan maken dat u twijfelt aan uzelf. Vaak komen er ook lichamelijke klachten bij, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, of slapeloosheid.


Veelvoorkomende reacties op verlies zijn:

- Je intens alleen voelen

- Een gevoel van leegte, neerslachtigheid, nergens zin in hebben

- Schuldgevoelens

- Rusteloosheid of verwardheid

- Dromen of nachtmerries over het verlies

- De overledene steeds maar zien, horen of voelen

- Slechte lichaamsverzorging


Rouwfases

Binnen een rouwproces zul je verschillende fases doorlopen. Ze hoeven niet in de genoemde vaste volgorde voor te komen, maar vaak komen ze wel alle vier voorbij in het rouwproces.

 

Fase 1: het aanvaarden van de realiteit van het verlies. De realiteit van het verlies begint langzaam door te dringen. Je weet dat er sprake is van een verlies, maar je beseft het nog niet helemaal. Wanneer er sprake is van onverwacht verlies duurt het proces van aanvaarding langer. Tevens moet het besef ontstaan van de onomkeerbaarheid van het verlies.

Fase 2: het doorleven van de pijn en het verdriet. Het is het beste voor je verwerking als je dit verdriet niet wegstopt.

Fase 3: het aanpassen aan een nieuw leven zonder hetgeen of degene die gemist wordt . Dit vraagt veel aanpassing en misschien zelfs nieuwe vaardigheden.

Fase 4: het verlies een plek geven in je leven, zowel emotioneel als soms praktisch en het opnieuw oppakken van je leven.


Online hulp bij rouwverwerking

Soms is het rouwproces verstoord. De rouwfases zijn niet allemaal (voldoende) doorlopen en de persoon blijft slecht functioneren in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is gestagneerde rouw of uitgestelde rouw. Wanneer je veel moeite hebt met het rouwproces en het gevoel hebt dat je er zelf niet uitkomt, kan psychische behandeling of begeleiding helpen. Een behandeling kan helpen om het natuurlijke rouwproces weer op gang te brengen. Het verlies krijgt een nieuwe betekenis in je leven, waardoor je de draad weer op kunt pakken.


Herken je jezelf in het bovenstaande klachtenpatroon? Zoals eerder genoemd, bestaat er niet een manier van het verwerken van een verlies. Als blijkt dat je er op jouw manier niet uitkomt, je jezelf herkent in de bovenstaande klachten en werken middels online therapie met een online psycholoog je aanspreekt: klik dan hier om je aan te melden. Hoe sneller je met de verwerking van jouw verlies aan de slag gaat hoe sneller je grip krijgt op jouw situatie.


Deze mensen gingen je voor:


“Na de dood van mijn vader zat ik helemaal vast. Jaren lang heb ik mijn emoties weggestopt en vermeden. Nu weet ik hoe ik mijn emoties kan uiten en heb ik veel meer rust gevonden. Bedankt!” - Bert, 34 jaar


"Ik ben erg tevreden over de behandelwijze van Nostra Forza. Het contact is mede doordat het online is, heel laagdrempelig, maar zeker niet minder effectief. Wat mij betreft echt een aanrader " - Nadine, 56 jaar.


online rouwverwerking rouwtherapie: verwerken van verlies, licht vinden in de duisternis

8 views

Comments


bottom of page